KAKUTO

Mens Expert

260 and below - No Gi

3 Competitors (Round Robin)


Rank

1. Pedro Ferreira

2. Mike Davis

3.


Print
Match 1

 • Pedro Ferreira

  Time: R1 4:53

  Submission: Throw

 • Dakota Brown
 • Pedro Ferreira

Match 2

 • Dakota Brown
 • Mike Davis

  Time: R1 4:41

  Submission: Submission

 • Mike Davis

Match 3

 • Mike Davis
 • Pedro Ferreira

  Time: R1 5:03

  Submission: Throw

 • Pedro Ferreira